Tag: Archeologie


Artikelen

Kerker van Dracula ontdekt

Historisch was het al bewezen dat Vlad III de vorst van Walachije in de vijftiende eeuw, ook Dracula genoemd, gevangen had gezeten in het Turkse kasteel Tokat. Bij nader archeologisch onderzoek van dit kasteel werd ...