Josie Morway’s en haar symbolische vogels

Josie Morway levert prachtige olieverfschilderijen af van de natuurlijke wereld en meer bepaald die van de vogels. in haar werk steekt ze symbolen, tekst en abstracties. Door haar zorgvuldig uitgekozen onderwerpen, felle en heldere bekleuring geeft ze een reflectie van de natuurlijke schoonheid. De liefde voor fauna en flora overtijgt alles en is universeel. Het leuke is ook dat ze boodschappen plaatst in haar werk die op het eerste zicht niet altijd begrijpbaar of zichtbaar zijn.

Josie Morway stelt dat ze zo lang ze zich kan herinneren zichzelf ziet schilderen, maar de laatste jaren lijkt ze zich vast te ankeren en deze heel speciale en prachtige stijl. Ze haalt haar inspiratie dikwijls uit reclameteksten die ons om de oren worden geslagen dagelijks in publiciteit en in de media, een woord is dikwijs genoeg om haar fantasiemolen draaiende te houden.

Volgens haar zijn teksten en verhalen onvoldoende omdat ze een boodschap overbrengen maar zelden een aangepast beeld. Daarom gebruikt ze dieren in haar ‘verhalen’. Het stelt haar in staat om uitdrukkingen, karaktertrekken en gebaren weer te geven die zo familiair zijn, universeel en soms zo paradoxaal dat de boodschap hoe dan ook overkomt.

Josie Morway is een autodidact en haar werk is te zien geweest over heel de wereld. Met tentoonstellingen in Philadelphia, Londen en Boston als haar laatste exploten. Onze indruk is dat haar werk niet alleen mooi is maar dat men er naar toe blijft groeien, het is een proces van gewenning en ontdekking, net zoals ze het heeft bedoeld.

De symbolen zijn een speels element die de kijker bezig blijft houden en verwondering schept maar ook vreemd genoeg een soort van visueel genot.

Meer info: website.

Share this post

No comments

Add yours