Gregory Colbert: fotografische poëzie

Gregory Colbert is een Canadese fotograaf en cineast die jarenlang kunst heeft beoefend in complete stilte en anonimiteit. Zoals honderden artiesten die twijfelen aan de waarde van hun kunnen of liever de anonimiteit opzoeken.

Na zijn eerste publieke tentoonstelling in 1992 was het verstopperspelletje echter geen optie meer voor Gregory Colbert. Na jarenlange reizen naar de meest exotische oorden begon zijn talent vruchten af te werpen en hoe.  Het delen van zijn talent is dan ook een zegen voor de artistieke wereld en de mensheid in het algemeen.

Vooral zijn serie “Ashes and Snow” die een ode is aan de interactie tussen mens en dier was zijn naam definitief op ieders lippen in de kunstwereld. Zijn minimalistische foto’s in zwart-wit zijn dan ook poëtisch mooi, hij blijft duidelijk het principe van “Less is More” hanteren en dat siert hem op een ongewone manier. De foto’s lijken te baden in sereniteit, en roepen zelfs een religieuze bijna sprookjesachtige sfeer op die niemand onberoerd laat.

Zijn werk heeft een therapeutische uiting en werkt kalmerend op de kijkers. Indien filosofie en poëzie kunnen gekristaliseerd zijn, dan is dit zeker lijkend op het werk van Gregory Colbert. De reeks emoties die passeren wanneer men zijn foto’s gadeslaat zijn indrukwekkend extreem, van ontzag over bewonderend tot vertederend. Deze man put in de essentie van de kunst namelijk het oproepen van emoties, hij doet het op een dergelijke manier dat iedereen ongeacht geslacht, afkomst of ouderdom er kan van genieten en er zich goed bij blijft voelen.  De interactie van mens en dier heeft iets magisch en het is perfect dat hij dit kon vastleggen op momentopnames die getuigen van een hoge uitzonderingsgraad en ervaringen die zo kostbaar zijn dat men er geen woorden kan voor vinden om dit te beschrijven. Magistraal talent dat je langzaam blijft onderdompelen in een “zen” ervaring. Gigantische klasse!

 

Meer info: WebsiteFacebook.

Werk van Gregory Colbert kan je hier bestellen.

Share this post

1 comment

Add yours

Post a new comment