Gebarentaal laat je vloeken in stilte

Gebarentaal is een taal zoals alle anderen en dit wordt wel eens vergeten. Net zoals iedere andere taal heeft het niet alleen een volwaardige woordenschat maar ook zijn fijne nuances, zelfs dialecten en blijkbaar kan men ook naar hartenlust vloeken in gebarentaal, logisch want deze taal is zo menselijk als het maar kan zijn.

Grappig is dat men met gebarentaal lekker kan vloeken in stilte of discreet, de kans dat niet dove mensen je vloek gaan kunnen interpreteren is bijzonder klein. Vloeken is in alle talen, een uiting van frustratie, verdriet of woede en dat moet men kunnen ventileren, ook wanneer er geen geluid aan te pas komt.

Het YouTube kanaal “Cut” laat ons nu kennismaken met de semi-verborgen wereld van het gebarentaal vloeken. Men kan er belangrijke vloekwoorden leren in doventaal en het is verbazend onderhoudend en grappig.

Sommige vloeken laten in de gebaren niets aan de verbeelding over en zelfs niet dove mensen krijgen een serieus beeld wat men bedoeld en het is best wel confronterend. Men hoeft geen taalkundig genie te zijn om bepaalde gebaren te begrijpen, en dit is ook voor gebaren die niet dove mensen naar elkaar lanceren, denk maar aan de middelvinger opsteken.

Het wordt pas leuk wanneer bepaalde gebaren verkeerdelijk kunnen worden geïnterpreteerd of verward met bestaande woorden die wel netjes zijn. Soms gaat het om het letterlijk spellen van een vloek, letter per letter is, enkel mensen met getrainde ogen kunnen dit vlug ontcijferen, wat de pakkans op een vloek uitermate klein maakt. Hoe dan ook het is educatief, toegegeven lekker ondeugend, maar de kerstboog kan niet altijd gespannen staan.

Mensen die de video bekijken zijn gedoemd om het te willen proberen maar vergewis je er wel van dat er geen dove mensen in de buurt zijn.  En voor hen die hun opinie willen verkondigen over iets of iemand zonder in de problemen te geraken: wel dit is nu mogelijk en handig.

Bron: You Tube.

Share this post

No comments

Add yours