Forest Rogers tussen nu en de eeuwigheid

Forest Rogers is een artieste die erin slaagt om een veelvoud van emoties op te roepen in haar kunst, gaande van tedere melancholie tot het putten uit eeuwenoude oerkrachten en de vele gezichten van schoonheid. Haar werk laat een paradoxale indruk na, men heeft steeds het vermoeden dat er een heel ander verhaal achterzit dan het visuele concept. Wanneer men haar werk bekijkt is men zeker dat men niet de enige is met sterke gevoelens. Om in de paradoxsfeer te blijven is Forest Rogers een zeer privatief persoon, haar werk spreekt nochtans miljoenen mensen aan over heel de wereld.

De kunstenares hanteert een warme en aangename vorm van humor, dit maakt een dialoog met haar niet altijd even gemakkelijk doch men ontdekt laag na laag van haar intelligente en gesofisticeerde persoonlijkheid.

Als kind van ouders die beiden artiesten waren is het uiten in kunstpatronen haar ideale communicatiemiddel, zij snapt als geen ander de oncontroleerbare drang om te de delen met mensen om een communicatiekanaal te openen dat soms slechts weinigen zullen begrijpen, laat staan waarderen. Als kind in van uit een artistiek nest is ze doordrongen geweest van impulsen, gevoelens, verhalen en geschiedenis.

Keerpunt in haar leven toen haar vader zelfmoord pleegde, ze was toen net vijf jaar oud. Vandaag draagt ze hier nog de littekens van, eretekens van een vernietigende strijd tussen begrijpen en ongeloof. Voor haar is haar gemoedstoestand nog steeds in opperste staat van oorlog.

Als kunstenaar voelt ze dat ze de plicht heeft om deze gevoelens te kanaliseren in iets anders, iets moois of iets even raadselachtig dan het drama dat haar is gevallen.

De kunst van Forest Rogers is niet onopvallend, maar volgens haar is de basis een humor die inverhouding staat met de waarheid. Net zoals tijd de sleutel is van het universum is de waarheid een geniepige factor die altijd de diepere gebieden tussen geest en ziel bestormt.

Haar werk is intrigerend en soms zelfs dreigend, enkele malen is er een soort van infantiele toets die vertederend werkt, maar vooral haar kunst wil inspireren doen dromen van andere werelden, waar de realiteit van vandaag vervaagt voor een andere dimensie, een andere manier van denken. Hoe complex haar persoonlijkheid ook is en zal blijven, dit doet niet af aan de hoogwaardige kunst die ze met een bijzonder gemak blijft produceren. Forest Rogers een wereld tussen nu en de eeuwigheid.

Meer info: websiteFacebook.

Share this post

No comments

Add yours