Dobri Dobrev – de real life heilige man

Dobri Dobrev mag in de rest van de wereld een nobele onbekende zijn. In Bulgarije heeft hij een status van heilige met de bijnaam: “goed”. Hij wandelde tot voor kort elke dag 20 km om te zitten voor de kathedraal van Sofia om geld te bedelen voor goede doelen.

Door zijn simpel voorkomen en zijn ascetische manier van leven werd hij de ‘heilige van Bailovo’ genoemd. Goede Dobri Dobrev was een oude man die decennia lang geld bij elkaar kreeg door sympathie van de mensen in de straat, met de fondsen hielp hij onbaatzuchtig de daklozen, de hongerigen en de goede doelen. Hij stierf op een respectabele leeftijd van 103 jaar en was door iedereen gekend als zijnde een moderne versie van een heilige zoals een Sint-Franciscus van zijn tijd.

Dobri Dobrev werd geboren in 1914 in een klein Bulgaars dorp: Bajlova, hij huwde aan het begin van de tweede wereldoorlog en kreeg vier kinderen, waarvan er twee voor hem zijn overleden.

Tijdens het bombardement van Sofia verloor hij zijn gehoorcapaciteit volledig, en met de jaren leefde hij meer en meer spiritueel als een soort van moderne maar bescheiden goeroe. In 2000 doneerde hij zijn hele hebben en houwen aan de orthodoxe kerk en leefde hij in totale armoede naast de kerk van St. Cyril en Methodius in zijn geboortedorp.

Het werd lag gauw duidelijk dat deze bejaarde man elke dag 20 km wandelde van zijn dorp in handgemaakte kledij en schoenen naar Sofie, zo’n slordige 20 km verder om donaties te verzamelen van inwoners en toeristen.

Hij had altijd een voorkomen dat alleen als charismatisch kan worden beschreven en een eeuwige glimlach op zijn gerimpeld gezicht. Velen vroegen dan ook hen te zegenen, ongewild kreeg hij een status van een echte heilige, niet een waarover en kon lezen in eeuwenoude boeken maar een die men alle dagen kon zien, aanraken en er mee praten. Als goedheid een gezicht heeft in deze wereld was het wel zijn gezicht. De heilige van Bailovo verzamelde zo in zijn eentje onder andere 60.000 dollar in voor de kerk en voor de restauratie van een klooster in Sofia. Hij onderhield verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en talloze armen en daklozen.

Op zijn honderdste verjaardag werd er een documentaire gedraaid over hem: “Silent Angel” (stille engel). Hij verklaarde dat hij een soort van boetedoening deed voor een grote zonde uit zijn verleden, waarover hij vaag bleef.

Dobri Dobrev stierf op 13 februari 2018 in het Kremitovski klooster, hij was 103 jaar oud. Zijn uitvaartplechtigheid werd bijgewoond door honderden mensen en hij kreeg het respect van een echte heilige.  Sommigen laten kunst of literaire werken na of een rijke politieke en sociale geschiedenis, deze man liet menselijkheid na als zijn testament.

Share this post

No comments

Add yours