De Yellow Jacket: binnenkort allemaal gewapend op straat?

433551848_640

De Yellow Jacket: binnenkort allemaal gewapend op straat?

Bij de aankondiging in de Consumer Electronics Show in Las Vegas klonk deze naam als de zoveelste gadget die gauw zo hypen om even snel uit te doven. Het lijkt er echter op dat ontwikkeling zowel revolutionair als onrustwekkend is. Enkele jaren verder merken we toch op dat het concept muteerde van een marginaal wapen naar een meer sociaal aanvaardbaar verdedigingsmiddel, gezien verschillend epolitiedienstenw ereldwijd nu gretig gebruik maken van de tachnologie en defensieve mogelijkheden. Men kan dus gerust stellen dat er een soort van sociale aanvaarding heeft plaatsgevonden sinds het ontstaan van dergelijke producten en de realiteit in de orde handhaving vandaag.

Deze simpele aangepaste beschermhoes voor een iPhone maakt van het mobieltje een geducht verdedigingswapen. De Yellow Jacket (populaire Amerikaanse naam voor wesp) heeft een ingebouwde batterij met twee elektroden die maar liefst een schok kunnen geven van een miljoen volt, het is in feite een volwaardig stroomstootwapen beter bekend onder de naam “taser”. Het zal niet alleen eventuele aanvallers schrik aanjagen het is eveneens in staat om hun spieren tijdelijk te verlammen.

De uitvinder van het gevaarte, Seth Froom kwam op het idee toen hij slachtoffer werd van een roofoverval in zijn eigen huis. Het enige dat hij onmiddellijk bij de hand had was zijn mobieltje. Hij kreeg het idee een verdedigingswapen te bouwen in iets dat iedereen bij zich heeft praktisch dag en nacht, onder alle omstandigheden, op alle tijdstippen en op alle plaatsen.

De Yellow Jacket is er al voor de iPhone5 en 5S en binnenkort voor de Galaxy S4 van Samsung. De kostprijs bedraagt in de Verenigde Staten 110 euro (149 dollar). Voorlopig wordt het enkel uitgevoerd naar Mexico, vraag is of Europa zal volgen. Waarschijnlijk zal het online aangeboden worden en zal de invoer niet tegen te houden zijn.

Uiteraard hebben de Verenigde Staten een lange traditie wat wapendracht betreft, maar hoe zullen de internationale wetgevers hierop reageren.  Zal het automatisch aanzien worden als een verboden wapen?

De laatste jaren zijn de gebruikelijke tasers in opspraak na enkele overlijdens, die waren te wijten aan het hulpmiddel voornamelijk gebruikt door politiediensten.  De uitvinder en de fabrikant vermelden er uiteraard niet fijntjes bij, dat deze gadget kan worden gebruikt als aanvalswapen, de kans op misbruik is dus gigantisch groot. Anderzijds is er een grote behoefte bij het publiek om zich veilig te voelen en zich te kunnen wapenen tegen een maatschappij die meer en meer agressief wordt.

Wanneer de Yellow Jacket Europa bereikt, zal de Europese unie zoals we gewoon zijn niet op één lijn zitten met variërende reglementen en wetgeving. Men kan zich tevens de morele vraag stellen of een burger niet het recht heeft op zich te verdedigen met een niet dodelijk verdedigingssysteem? Het zal toekomstig nog interessante discussies opleveren. Zal de agressie toenamen of het afschrik effect juist werken? De kans dat de meesten onder ons binnenkort gewapend zullen rondlopen is bestaande. Vraag mij af welke psychologisch effect dit zal hebben op de maatschappij en de mensen…

Afbeeldingen: Yellow Jacket co – Amazon.com –

Share this post

No comments

Add yours