De Fukang Meteoriet van 4,5 miljard jaar oud

De Fukang Meteoriet werd ontdekt in het jaar 2000 bij het plaatsje Fukang in de noordwestelijke regio van Xinjiang, China. De steen woog 1.003 kg en was naar schatting 4,5 miljard jaar oud.

pa_Fukang_01_00

Het gesteente werd geklasseerd als een pallasiet, een steen-ijzer meteoriet met zeer opvallende kristallen over de totaliteit van de oppervlakte.

2-39

Pallasieten zijn extreem zeldzaam men schat dat slechts 1% van alle meteorieten van dit type zijn. De Fukang Meteoriet is dan ook een van de voornaamste ontdekkingen van de 21ste eeuw.

4-35

Vermoedelijk is de meteoriet afkomstig van het diepste van intacte meteorieten die ontstonden tijdens de vorming van ons zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden. Het zou een van de weinige exemplaren zijn die intact doorheen de atmosfeer van de aarde is gekomen.

8-23

Een anonieme groep verzamelaars heeft het grootste deel in zijn bezit, namelijk 419,5 kg. In 2008 probeerden ze het te veilen door het veilinghuis Bonham in New York voor 2 miljoen dollar, er waren echter geen bieders.

0013729e4abe0984b61023

Een stuk van 31 kg is gedoneerd aan de Universiteit van Arizona voor verder onderzoek.

6-31

Dit hemeljuweel is in alle opzichten fascinerend.

7-27

ThalmarayCopyright. 2016

Share this post

No comments

Add yours