Nychos bij wie anatomie en Street Art elkaar vinden

Nychos maakt er een gewoonte van om gigantische dieren te schilderen op muren in een gedisecteerde vorm of beter gezegd bisecteerde vorm. Het stelt de kijker toe om een blik te werpen in de anatomische structuur van het beest.

Het werk is niet zomaar een anatomievoorstelling het is een extreem gedetaillieerde beenderen en bloedvaten weergave en alles wat men zich maar kan inbeelden bij een dissectie.

Het werk roept soms verbazing en zelfs walging op, maar is bij voor- en tegenstanders steeds fascinerend om zien. De schilderijen zijn steeds visueel attractief en blijven hangen in het geheugen. Vooral met zijn Tyrannosaurus Rex die hij schilderde in Oakland kreeg hij heel wat reacties.

Ondertussen stelt hij tentoon in galerijen maar de man in de straat kan gretig zijn werk en zijn evolutie volgen in zijn laatste project “Monochrome Organism” op Instagram en Facebook.

Nychos toont hiermee dat Street Art ook provocerend realistisch kan zijn en er eigenlijk geen limieten zijn op het overbrengen van boodschappen in de kunst. Fascinerend.

Meer info: InstagramFacebook.

Share this post

No comments

Add yours