Jheronimus Bosch verzamelfiguren door Parastone

Jheronimus Bosch zijn werk is nu te koop als verzamelfiguren uitgebracht door de firma Parastone, de wereldberoemde Nederlandse schilder (1450-1516) die nu nog de wereld blijft verbazend met zijn magisch werk. Het werk van deze Noordelijke Renaissanceschilder krijgt aldus vernieuwde aandacht en een nieuwe generatie die zijn werk beter leert kennen.

De inspiratie voor de figuurtjes zijn ontstaan uit twee van zijn bekendste werken van Jheronimus Bosch , namelijk: “De tuin der lusten” en de “verzoeking van de heilige Antonius”. Bosch staat bekend voor zijn surrealistische en fantastische elementen in zijn schilderijen, naast gedetailleerde landschappen en zware symbolische verwijzingen naar religie, zeden en het toen gangbare moraal.

De man zelf was en is nog steeds een mysterie en weinig is geweten over hem. Buiten het feit dat hij woonde in ’s Hertogenbosch waar hij werd geboren. De visionaire beelden van Bosch zijn geplaatst in een vijandige, agressieve wereld die overloopt van mysticisme, het element van goed en kwaad is nooit ver weg, en de referenties naar de duivel en verdoemenis zijn multipel terug te vinden. De karikaturale representaties van de duivel is soms huiveringwekkend, en mag gezien worden als een soort van waarschuwing op theologische basis.

Wat de figuurtjes van Parastone betreft deze moeten zeker niet inboeten aan schattigheid.

Meer info: website van Parastone.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share this post

No comments

Add yours