Fabian Oefner en zijn explosieve collages

Fabian Oefner is bezig met een project in Zurich, Zwitserland die de perceptie van de realiteit in de fotografie test. Hij ontwierp een set van werken die speciaal daarvoor zijn gemaakt en het resultaat is gewoonweg veel meer dan een oefening.

Op het eerste zicht zou men zeggend at men kijkt naar een reeks van professionele portretten die aan flarden worden geschoten door een doorborend projectiel, zoals een kogel uit een pistool, maar het is niet meer dan een uiterst doordachte en minutieus uitgewerkte optische illusie.

Fabian Oefner fragmenteert de foto zelf en wat men ziet is het nauwkeurig terugplaatsen van deeltjes in een logische volgorde net alsof het hier zou gaan om een kogelinslag. Het resultaat is een nieuwe foto die niet meer is dan een hyperrealistische illusie welke een niet-bestaand moment in de tijd weergeeft.

Het zogenaamd projectiel splits de twee dimensionele foto in een driedimensioneel beeld in de ruimte. Het portret blijft herkenbaar, terwijl terzelfdertijd de kinetische energie van de denkbeeldige kogel het omvormt tot een geheel nieuw en verschillend kunstwerk. Ingewikkelde kunst welke enorm tijdrovend is maar die een resultaat weergeeft welke in alle opzichten inhoudelijk sterk is.

Meer info: websiteBehance.

Share this post

No comments

Add yours