Craig Alan – portretten van popiconen met spray-geverfde miniatuurmensen

Craig Alan is een kunstenaar met een zekere zin voor humor, wanneer men zijn portretten bekijkt van beroemde pop iconen zou men denken dat dit beeld vorm kreeg door het strategisch plaatsen van mensen, het lijkt immers op gigantische luchtfoto’s. Wanneer men echter de werken van naderbij bekijkt komt men tot de ontnuchtering dat de ‘kleine mensjes’ gewoon geschilderde figuren zijn.

Zijn ‘Populous’ reeks is het resultaat van een zicht die Craig Alan had toen hij uit het raam keek van het appartement van zijn moeder op de zesde verdieping in Orange Beach, Alabama. Hij raakte in de ban van de mierenmassa beneden en zag uiteindelijk dat de bewegingen van sommige mensen bepaalde patronen vormden. We figureerden hem reeds vroeger op in een artikel maar wilden u zijn nieuwste reeks niet onthouden.

Met een rijke verbeelding zag hij hier en daar een oog een mond, net zoals sommige mensen soms zien in wolkenformaties. Dit simpele voorval was genoeg om zijn artistieke nieuwsgierigheid te prikkelen . Enkele dagen later schilderde hij kleine mensjes op gigantische canvassen en stelde ze zo op dat er uiteindelijk een veel groter beeld tevoorschijn kwam. Tot op vandaag laat hij bekende iconen herleven op zijn doeken zoals Michael Jackson en Marilyn Monroe.

Voor Craig Alan is het een ander perspectief hoe de maatschappij zichzelf ziet, het gaat over definities zoals ‘groot en klein’. De maatschappij heeft de neiging om de mensheid teveel af te beelden in al zijn grandeur. Craig Alan beseft zoals geen ander dat wij slechts radertjes zijn in een gigantisch systeem, de schoonheid zit hem juist in kleine dingen.

Individualisme is een mooi gegeven doch het is pas de som van allen die een beeld spectaculair maken, dit is de wat verscholen boodschap in zijn werk.

Originele kunst!

Meer info: Instagram

Lees ook ons eerder artikel over Craig Alan:

Craig Alan: Pixel People

Share this post

No comments

Add yours