Bas Uterwijk geeft hedendaagse gezichten aan historische iconen

Bas Uterwijk is een Amsterdamse fotograaf die naast een over aanwezig talent beschikt over een avontuurlijke inkijk en zijn onderwerpen zeker niet limiteert. Op zijn website kan men zich vergewissen dat de man naast een visuele verteller ook precieze inschattingen kan maken om toch maar tot de perfecte momentopname te komen.

Vincent van Gogh

Gelukkig voor hem is hij ook een man van zijn tijd waarbij hij dan ook gebruik maakt van moderne technieken zoals 3D animatie om nog betere resultaten te bekomen. Deze laatste en een nieuwsgierige dosis interesse naar de geschiedenis hebben tot de creatie geleid van een reeks prachtige afbeeldingen over hoe historische iconen er nu echt hebben uitgezien, de schilderijen en korrelige foto’s van de voorbije eeuwen gaven praktisch altijd vage interpretaties of schimmige beelden. Het siert Bas Uterwijk dat hij nu echte hedendaagse menselijke portretten zet op mensen die nu nog tot de verbeelding spreken.

Jan Van Eyck

De beelden van de historische figuren lijken verbazend erg op hedendaagse mensen en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling een soort van vermenselijking van de mythes. Als een volleerd technische rechercheur slaagt hij erin om de karakteristieken en de gelaatsuitdrukkingen van deze mensen perfect na te bootsen en dit zonder enige vorm van karikatuur of overdrijving.

Napoleon Bonaparte

Het realisme van de beelden overtreffen dan ook alle verwachtingen, door deze actuele weergave ontstaat er ook een vorm van meer sympathiekere gevoelens en een nieuwsgierigheid naar de menselijke kanten van de verhalen die we ooit kregen voorgekauwd in de geschiedenislessen.

Jezus

Heel leuk is ook dat hij zich niet beperkt tot geschiedkundige portretten maar de reeks ook aanvult met hedendaagse pop-iconen uit de game- en stripwereld en de zogenaamde popcultuur.

Frankenstein

Het is dan ook bijzonder leuk dat Jan Van Eyck lijkt op je buurman of je postbode, en je plotseling de stichter van de Verenigde Staten anders ziet dan op een dollarbriefje.

George Washington

Het zou jammer zijn dat je Bas Uterwijk enkel voor deze reeks krediet geeft, op zijn website ziet men pas de veelvuldigheid en het artistieke oog van deze kunstenaar. Zeker iemand om te volgen!

Rembrandt

 

Meer info: WebsiteInstagramTwitter

Foto’s: Bas Uterwijk alle rechten voorbehouden met vriendelijke toestemming voor Thalmaray.co

 

 

Share this post

No comments

Add yours