Sigalit Landau kunst met medewerking van de Dode Zee

Sigalit Landau heeft een bijzondere band met de Dode Zee, men zou zelfs kunnen zeggen dat de twee samenwerken. In Israël gebruikt ze namelijk het feit dat deze zee een zo hoog zoutgehalte heeft dat ze prachtige kunst en fotografie maakt door simpelweg de natuur zijn gang te laten gaan. Het idee is even geniaal als simpel, dankzij het gecontroleerd dumpen van alledaagse voorwerpen haalt ze enige tijd later zoutlaag sculpturen op die gewoonweg fascinerend zijn, vooral wanneer men weet hoe ze hieraan komt.

Voor Sigalit Landau is het niet alleen kunst en haar broodwinning maar het is ook een unieke manier om bepaalde voorwerpen, lees herinneringen, te conserveren voor de tijd. Sommige zaken blijven aldus bewaard en overleven soms hele generaties.

Deze voorwerpen verlaten het rijk van ‘bruikbare dingen’ om in een nieuwe wereld binnen te komen als een totale nieuwe representatie. De oude kenmerken en dimensies gaan verloren, hoewel de integriteit en vooral authenticiteit bewaard blijven. De objecten worden onder handen genomen door de natuur en uitvergroot door de emoties die de mensen eraan geven.

Haar nieuw boek “Salt Years” geven een mooie inkijk in de wereld van haar zoutsculpturen, haar videokunst en de bijhorende fotografie, het beslaat dan ook maar liefst een periode van 15 jaar.

In het boek legt Sigalit Landau uit dat ze als het ware de voorwerpen doopt in de Dode Zee, en bevoorrechte getuige is hoe het water de voorwerpen laat herboren worden. Symbiotische kunst tussen mens en natuur welke blijft intrigeren.

Meer info: Facebook.

 

Share this post

No comments

Add yours