Öland, een tweede archeologische Pompeïi en plaats delict van massamoord

excavatesand

Öland een  historisch mysterie. Archeologen in Zweden hebben een bijzondere ontdekking gedaan van een fort op het eiland Öland. De ontdekkers vonden bewijzen van een heus bloedbad dat zich anderhalf millennium geleden heeft afgespeeld. De gevonden lichamen lagen meer dan 1.500 jaar onder de grond. De vergelijking met de Romeinse stad Pompeii sprint dan ook onmiddellijk in de gedachten.

De ploeg van de universiteit van Lund is ervan overtuigd dat er in het fort eens honderden mensen woonden in stenen huizen binnen de walmuren van de nederzetting. Alles wijst erop dat het vijfde-eeuwse fort herschapen werd in een ruïne na een bloederige slag.

Helene Wilhelmson die groepsverantwoordelijke van de universiteit spreekt dan ook van een bevroren moment in de tijd dat werd blootgelegd. Het mysterie over de gebeurtenis is raadselachtig en fascinerend. De geschiedenis heeft per toeval een geheim prijsgegeven waar de moderne archeologen geen flauw besef van hadden.

In 2010 werd er de eerste aanwijzingen gevonden dat er een fort bestond op die plaats. Er werden resten van huizen gevonden en zelfs sieradendoosjes. Na een tijdje zoeken konden archeologen vijf skeletten vinden, maar de vermoedens bestaan dat er honderden skeletten in en rond het fort te vinden zijn. Volgens Wilhelmson moet hier een echte massamoord zijn begaan, er zijn teveel doden op een plaats, alles wijst er bovendien op dat de tragedie een goed georganiseerde en efficiënte aanval was.

De theorie van een fatale hinderlaag wordt het meeste ondersteund door de onderzoekers. Verschillende skeletten lagen nog in de huizen, hun schedel aan gruizementen geslagen door een stomp voorwerp, waarschijnlijk verrast in hun slaap of op een onbewaakt moment. De vindplaats van de geraamten wijzen er ook op dat velen probeerden te vluchten, echter tevergeefs.

Zeer verrassend is het feit dat de onderzoekers nu nog heel veel sieraden vonden, die blijkbaar niet werden geplunderd door de vijand. Volgens de onderzoekers bestond er sinds mensengeheugens een vloek over het fort.

Hoe dan ook het team heeft nog maanden, zo niet jaren werk voor de boeg, vraag is of ze ooit de waarheid zullen achterhalen van deze slachtpartij? Het zijn dergelijke ontdekkingen die ons wijzen op het feit dat wij eigenlijk bitter weinig weten over de geschiedenis, de grote lijnen zijn bekend, doch in de bodem zitten nog verschrikkelijke geheimen en waarschijnlijk ook onwaarschijnlijke schatten.

 

 Foto’s:

archaeology.org

Share this post

1 comment

Add yours

Post a new comment