Nieuwe dolfijnsoort ontdekt: de Araguaia boto

media_xll_6425111

Araguaia boto – Af en toe weet de natuur de mens te verrassen en wel op een manier die subtiel benadrukt dat de natuur zoveel meer vindingrijk en evolutionair inventief is dan de mens.

In Brazilië hebben wetenschappers een nieuwe soort rivierdolfijn ontdekt. Het was geleden van de eerste wereldoorlog dat zoiets nog is gebeurd. Het nieuws laat mij achter met een dubbel gevoel. Er is de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en enthousiasme om kennis te maken met deze prachtige dieren en er is de onafwendbare angst dat ze door menselijk contact nu echt gedoemd zijn om te verdwijnen.

Er zijn naar schatting 1.000 exemplaren gevonden van deze bedreigde diersoort.  De nieuwe soort zou een verwantschap hebben met de Orinocodolfijn, een zeer zeldzame soort die voorkomt in het Amazonegebied. De eerste DNA onderzoeken wijzen effectief op een nieuwe soort, hoewel sommige biologen sceptisch zijn. De ontdekkers zouden de soort graag als “Araguaia” benoemen.

Paradoxaal genoeg zijn de ontdekkers al bezorgd over het voortbestaan van de soort. Er is weinig genetische diversiteit vastgesteld, en de mens is het grootste gevaar. Er wordt al ijverig gevraagd om deze nieuwe soort op de lijst te zetten van beschermde diersoorten.

Hopelijk zal de mens inzien dat het hier niet gaat over een attractie, als deze dieren een kans krijgen om te overleven moet het absoluut in hun eigen habitat zijn, liefst ver weg van menselijke bemoeienissen.

 Bron & Foto’s: BBC & Wikipedia.

Share this post

1 comment

Add yours

Post a new comment