Hond gaat elke dag naar de mis in kerk waar baasje werd begraven

In typische menselijke arrogantie vergeten we regelmatig dat ook dieren levende wezens zijn en zelfs gevoelens kunnen hebben. In onze eigen spreekwoorden zoals: “Trouw als een hond”, erkennen we de speciale band tussen mens en dier. Soms is de interactie van een heel bijzondere aard, zoals de honden die getraind worden als hulpverleners bij de politie, brandweer en het leger. Buiten de gevarenzones getuigen de viervoeters van hondstrouw gedrag zoals ze konden ondervinden in het kleine dorpje San Donaci in Italië.

De uitvaart van Maria kreeg een speciale dimensie gehuld in extreme droefheid. Haar Duitse herdershond was aanwezig op de ceremonie en legde als teken van laatst vaarwel een poot op de kist. De overleden alleenstaande vrouw had zich jaren ontfermd over zwerfhonden en behandelde ze met zorg en liefde.  De vrouw stierf op 57 jarige leeftijd. Eén van die honden volgde de begrafenis mis mee met de gelovigen. Het dorp was diep onder de indruk van het “menselijke gedrag” van de Duitse herder.

Daar stopte het mirakel echter niet. Sinds die dag volgt de hond, bij het luiden van de klokken, elke dag zonder onderbreking de mis diensten bij om 17 uur precies. De hond is nu de trouwste kerkbezoeker van de streek. De hond slaat de mensen met verstomming als hij in een mythisch moment plaatsneemt naast de priester bij het uitdelen van hosties. Men kan het slechts omschrijven als een diepe rouw van een dier voor een mens.

De hond is het gespreksonderwerp van de buurt en hij werd geadopteerd door de ganse gemeenschap die hem voorziet in eten en zorg. Het beeld van Tommy en zijn bazin waren typerend en de twee leken onafscheidelijk, nu doet de hond het traject alleen en komt hij dagelijks steun zoeken in de kerk, net alsof hij de aanwezigheid van zijn baasje lijkt te voelen.

Tijdens een hartverscheurende uitvaart van een 12-jarig meisje slaagde Tommy erin om nogmaals de harten te stelen van de mensen en van gans Italië. In een sombere en door verdriet overmande plechtigheid wisten de kerkgangers niet wat ze zagen, toen Tommy respectvol stil richting kist bewoog er zijn poot op te leggen, als laatste groet.

Dit voorval is een duidelijk bewijs dat de mens in al zijn arrogantie niet het monopolie heeft op verdriet of rouwen. Af en toe kan men nog iets leren van zogenaamde ‘lagere’ diersoorten.

Afbeeldingen: Italy Magazine – nieuws.

Share this post

No comments

Add yours