Het kruidenierslijstje van Michelangelo

Michelangelo maakte gebruik van een boodschappenlijstje.  De geschiedenisboeken bulken uit van grote en bijzondere wetenswaardigheden uit roemrijke periodes en over historische giganten, maar wat het soms leuk maakt zijn de kleine details, onbenulligheden die wel een goed beeld schetsen van de persoon en de tijd waarin die leefde. Een van die leuke overlevende “historische” voorwerpen is het boodschappenlijstje van niemand minder dan Michelangelo. Het item is afkomstig uit de 16de eeuw.

Men kan er uit afleiden dat Michelangelo vooral zichzelf bleef want het briefje toont een bijzondere precisie en vakmanschap die zo typerend was voor een van de grootste kunstenaars ooit. De bediende van Michelangelo was ongeletterd en dus illustreerde de meester de lijstjes met tekeningen of symbolen.

Nieuw bericht toevoegen ‹ Thalmaray.co — WordPress - Mozilla Firefox

Men ziet hierin dat de meester zelf op haastig geschreven briefjes zijn talent liet botvieren. Het leuke is dat dit banale velletje papier nu des te waardevoller is omdat het de mens toont achter het genie.

 

 

 

Share this post

No comments

Add yours