Ausra Kel schept nieuwe werelden rondom asielhonden

Ausra Kel is een digitale artiest/fotograaf die het hart op de juiste plaats heeft. Zij geraakte nauw betrokken bij een asielcentrum voor honden in Lithouwen: Penkta Koja shelter, en klaagt op haar manier aan hoe de mensen hun huisdieren soms behandelen. Geraakt door de triestige toestanden in de dierenasielen besloot ze te tonen, dat geen enkel levend wezen ooit is afgeschreven, sterker nog dankzij haar fantasie en deskundigheid plaats zij de dieren in nieuwe werelden die fantastisch lijken in schril contrast met wat deze dieren soms hebben meegemaakt.

De kunstenaar laat zien dat de honden die opduiken in het asiel gewoon een ellendig lange periode van wachten beginnen, net als een terdoodveroordeelde in de cel die wegkwijnt in de onzekerheid tot de fatale dag aanbreekt. Het is vooral een verhaal van hoop, de kans op nieuwe baasjes en de kans op een beter leven.

De bewerking van foto’s door de getalenteerde artieste is er een van nieuw leven. Toen men haar vroeg om positieve beelden te maken van geadopteerde honden en hun nieuwe bazen, moest ze geen seconde aarzelen. Honden die zijn afgebeeld hebben allen daadwerkelijk in een asiel verbleven, van enkele dagen tot maanden en zelfs jaren. Wat vooral de bedoeling was, is om een contrast te tonen tussen een zielig leven en een normaal leven, die eigenlijk boordevol zit met vreugde en hoop.

Volgens Ausra Kel hebben asielhonden in tegenstelling tot de viervoeters die gekocht zijn in een dierenzaak wel degelijk een verleden om nog maar niet te spreken van een trauma.

Iedereen zou moeten beseffen dat men slechts een huisdier kan nemen wanneer men bereid is een fantastisch leven te geven aan het dier. Deze foto’s reflecteren die andere gezegende wereld op een manier die zo rijk is aan verbeelding dat het, en dat was ongetwijfeld de bedoeling, vertederend werkt. De beelden zijn zo extreem idyllisch dat men er automatisch bij stil staat en zelfs over nadenkt. Opdracht volbracht. Mensen zoals Ausra Kel bewijzen nogmaars dat kunstenaars het geweten zijn van een maatschappij.

Meer info: Facebook.

Share this post

No comments

Add yours