17e eeuws kanon gevonden op strand van Oostende

Normal
0

4000572267821

Regelmatig worden er op de stranden van Vlaamse kust gezocht naar overgebleven oorlogsexplosieven van de twee wereldoorlogen. In Vlaanderen worden nog jaarlijks honderden explosieve materialen gevonden vooral dan in de Westhoek (streek rond Ieper) waar heel veel veldslagen plaatsvonden tijdens de oorlog van 1914-1918. Ook op de strandlijn wordt er nog regelmatig ontplofbaar oorlogstuig gevonden.

Wat men heeft gevonden op het strand van Oostende was niet exact verwacht. Men heeft er een 600 kg zwaar kanon gevonden dat in 1645 werd gegoten in Zweden. De Vlaamse Archeologische dienst erfgoed mag zich nu eigenaar noemen van de historische vondst. Het is absoluut de bedoeling het wapen in de toekomst te kunnen tonen aan het grote publiek.

Archeologen zijn druk in de weer om het zo goed mogelijk te bewaren. De vondst werd enige tijd geleden gedaan maar is pas nu bekend gemaakt. Het is na opzoekingswerk duidelijk geworden dat het over een waardevolle historische schat gaat.

Deze laatste vondst is ook een symbooldossier geworden er werd beslist om beter om te springen met de vele archeologische vondsten langs de kustlijn. Nieuwe fondsen worden hiervoor vanaf nu vrijgemaakt. Velen hopen dan ook dat er nu proactief gaat gezocht worden naar archeologische schatten. Oostende heeft enkele belangrijke historische sites zoals het langste stuk bewaard Atlantik Wall, de door de Duitsers gebouwde verstevigingen tegen de invasie van de geallieerden en een heus fort dat werd gebouwd in opdracht van Napoleon. Vele inwoners van Oostende hopen dat het kanon een ereplaats zal krijgen in een plaatselijk museum.

Share this post

No comments

Add yours